Optiscan/Optiseat/Deurcontact

DAZA Alarmsystemen

Valincidenten in zorginstellingen zijn de oorzaak van menselijk leed en brengen vaak onnodig hoge kosten met zich mee. Door de hoge werkdruk binnen de zorgsector wordt (nog te vaak) gekozen om patiënten te fixeren. Na een aantal ernstige incidenten is door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het convenant 2011 ondertekend om de fixatie van patiënten in instellingen zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Deze producten zijn een prima alternatief om cliënten niet langer te hoeven fixeren.

Optiscan®
De Optiscan® is een draadloos alarmsysteem om gevaarlijke situaties voor (dementerende) ouderen te voorkomen of te detecteren. Door de Optiscan® in te zetten kunt u toezicht bieden zonder extra personeel in te zetten.

De flexibel verplaatsbare unit met infrarood sensor registreert een zich verplaatsende warmtebron boven de vloer in een hoek van 90° en over een afstand van 6 meter. Iedere vorm van beweging boven en op de vloer – zoals een cliënt die uit bed wil stappen- stelt het alarm in werking. De sensor zendt direct een signaal door naar de ontvanger.

Door het regelmatig corrigeren van bedverlatende cliënten met behulp van de Optiscan®, keert het dag- en nachtritme op een natuurlijke manier terug. Ook wordt met het gebruik van de Optiscan® ongewenst gedrag, zoals het lastig vallen van medebewoners, voorkomen.

Met de bijbehorende ontvanger kan de Optiscan® op elk willekeurig verpleegoproepsysteem aangesloten worden. Voor instellingen zonder verpleegoproepsysteem of de thuiszorg is het ook mogelijk om het alarm van de Optiscan® te ontvangen op een DAZA pager.

Optiseat®
De Optiseat® is uitgerust met een sensor die druk registreert. Staat de cliënt op uit de stoel, dan reageert de Optiseat® direct met een piepsignaal. Als een cliënt niet binnen de ingestelde tijd weer gaat zitten, dan zendt de Optiseat® een signaal door naar een ontvanger. Per ontvanger kunnen maximaal 16 Optiseat® kussens worden geprogrammeerd.

Deurcontact
Het deurcontact is een draadloos deuralarmsysteem. Het deurcontact wordt bovenaan het deurkozijn gemonteerd en bij het verlaten van de kamer door de verzorgende ingesteld. Wanneer de zorgvrager vervolgens de deur opent, zal dit een oproep tot gevolg hebben.

Proefplaatsing aanvragen:

*Alleen voor zorginstellingen, dealerbedrijven en therapeuten

Stuur offerte: