Home » Nieuws » Certificaat ISO 9001:2015 behaald!

Certificaat ISO 9001:2015 behaald!

ISO certificaat

Doove Care Groep is gecertificeerd volgens de ISO 9001-2015 norm. Tijdens een externe audit hebben we aangetoond volgens de principes van deze norm te werken en denken.

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van deze norm worden de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of deze processen juist zijn ingericht en goed worden uitgevoerd, of dat er verbetering nodig is.

Deze nieuwe ISO-norm staat voor continue verbetering. Alle processen zullen dan ook voortdurend middels interne en externe audits gecontroleerd worden zodat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze organisatie, producten en dienstverlening gewaarborgd blijven.

Als je dingen goed wilt doen moet je goede dingen doen.
DooveCareGroep Customer Delight Programma