Kwaliteitsbeleid DCG

Klantgerichtheid, productkwaliteit en preventie van milieubelasting staan centraal in het kwaliteits- en milieubeleid van Doove Care Groep BV. Klantgerichtheid wordt bereikt door een optimale communicatie zowel intern als met de klant na te streven. Daarvoor maken wij gebruik van onze “Doove Care Groep Blauwdruk”. In deze blauwdruk -die breed gedragen wordt door alle afdelingen binnen ons bedrijf- staan alle woorden en statements waaraan wij ons als bedrijf willen committeren. De communicatie hierover dient voor iedereen in de organisatie helder en duidelijk te zijn. Daarom hebben wij de blauwdruk ook met alle afdelingen besproken en gepubliceerd op intranet.
Productkwaliteit wordt bereikt door kennis en ervaring te combineren met een gestructureerde wijze van werken. Preventie van milieubelasting wordt bereikt door tenminste te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving, maar ook door inspanning voor een ruime invulling aan deze verplichting.

Kwaliteitsbeleid DCG
Certificaat ISO 9001:2015

Doove Care Groep is NKH- gecertificeerd en opgenomen in het register Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.
Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen helpt u bij het kiezen van een hulpmiddel van kwaliteit. Maar dat niet alleen: u weet ook zeker dat het bedrijf waar u dit hulpmiddel aanschaft voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen die de Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche oplegt aan de bedrijven.

Bedrijven met het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant. Ieder jaar worden de NKH erkende bedrijven gecontroleerd door onafhankelijke certificerende instellingen of ze nog voldoen aan de gestelde (kwaliteits)eisen.

Lees meer over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen op www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl

Certificaat NKH