Kwaliteitsbeleid DCG

Klantgerichtheid, productkwaliteit en preventie van milieubelasting staan centraal in het kwaliteits- en milieubeleid van Doove Care Groep BV. Klantgerichtheid wordt bereikt door een optimale communicatie zowel intern als met de klant na te streven. Daarvoor maken wij gebruik van onze “Doove Care Groep Blauwdruk”. In deze blauwdruk -die breed gedragen wordt door alle afdelingen binnen ons bedrijf- staan alle woorden en statements waaraan wij ons als bedrijf willen committeren. De communicatie hierover dient voor iedereen in de organisatie helder en duidelijk te zijn. Daarom hebben wij de blauwdruk ook met alle afdelingen besproken en gepubliceerd op intranet.
Productkwaliteit wordt bereikt door kennis en ervaring te combineren met een gestructureerde wijze van werken. Preventie van milieubelasting wordt bereikt door tenminste te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving, maar ook door inspanning voor een ruime invulling aan deze verplichting.

Doove Care Groep BV stelt zich als doel de marktpositie te versterken door:

  • het welzijn van de patiënt centraal te stellen, door snel en deskundig te werken
  • in te spelen op de wensen en behoefte van de zorginstelling en klanten; Een optimale klantervaring volgens onze Blauwdruk
  • een actief kwaliteits- en milieubeleid
  • een innovatieve en inspirerende opstelling

Essentieel hierbij is dat alle medewerkers zich bewust zijn van de noodzaak om kwaliteit te leveren. Ook hierbij is onze blauwdruk leidend.

Kwaliteitsbeleid DCG
Certificaat ISO 9001:2015

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
Doove Care Groep is NKH- gecertificeerd en opgenomen in het register Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.
Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen helpt u bij het kiezen van een hulpmiddel van kwaliteit. Maar dat niet alleen: u weet ook zeker dat het bedrijf waar u dit hulpmiddel aanschaft voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen die de Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche oplegt aan de bedrijven.

Bedrijven met het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant. Ieder jaar worden de NKH erkende bedrijven gecontroleerd door onafhankelijke certificerende instellingen of ze nog voldoen aan de gestelde (kwaliteits)eisen.

Lees meer over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen op www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl

Certificaat NKH

Medical Device Regulation (MDR)
Vanaf 26 mei 2021 is de Medical Device Regulation (MDR) van kracht. De MDR is een Europese verordening die is bedoeld voor het verbeteren van de productveiligheid voor patiënten en het reguleren van de Europese markt voor medische hulpmiddelen. Deze richtlijn heeft consequenties voor leveranciers EN voor zorginstellingen.

Als leverancier van zorghulpmiddelen informeren wij u graag over de acties die wij en zorginstellingen moeten nemen om te voldoen aan de verordening en hoe wij zorginstellingen met kant en klare oplossingen kunnen helpen.

Notitie MDR – Doove Care Groep

Aangesloten bij Family Business for Sustainable Development
Als familiebedrijf nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid om te verduurzamen en te zorgen voor de volgende generatie. Om onze ambities op dit vlak officieel kracht bij te zetten hebben wij de belofte van Family Business for Sustainable Development (FBSD) ondertekend. FBSD is een gezamenlijk initiatief tussen door de UNCTAD, onderdeel van de VN, en het wereldwijde Family Business Network.

Samen met meer dan 300 familiebedrijven wereldwijd verbinden wij ons aan de commitment ons in te zetten voor concrete, meetbare bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG) om een duurzame toekomst te creëren en een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0
Om ons bedrijf steeds “groener” te maken, volgen wij de ontwikkelingen op de voet en kijken wij voortdurend kritisch hoe het beter en groener kan. Van papierloos werken via digitale hulpmiddelenbeheersysteem KIS en Scan&Go app tot verduurzamen van ons kantoorpand en wagenpark.
Door ons aan te sluiten bij de Green Deal dragen wij bij aan het verder verduurzamen van de zorg. Wij zetten ons daarbij in voor CO2 reductie, circulair werken en het creëren van een gezonde leefomgeving binnen en buiten zorginstellingen.