Facility Support

Een unieke combinatie van logistieke en digitale oplossingen voor zorghulpmiddelenbeheer, gebaseerd op jarenlange ervaring, slimme automatisering en gezond verstand.

Beheer gaat namelijk verder dan alleen preventief onderhoud en reparaties,
maar gaat ook over zaken als patiëntveiligheid, hygiëne en keuringen.

Over inspelen op pieken en dalen door middel van huur en depotbeheer.
Over investeren in hulpmiddelen op het juiste moment.

En vooral over 24/7 informatie waar u echt wat aan heeft.
Van u wordt namelijk verwacht dat u “in control” bent.
En dat is in deze snel veranderende wereld lastig genoeg.

Bekijk onze video
om de kracht van Doove Facility Support te zien.

“Hulpmiddelen
moeten niet worden gezien als kostenpost, maar als belangrijke besparings- of kosten- preventiemogelijkheid”.

“Hulpmiddelen
moeten niet worden gezien als kostenpost, maar als belangrijke besparings- of kosten- preventiemogelijkheid”.

85% van de zorgmedewerkers heeft te maken met fysieke problemen, 23% kan zijn/haar eigen werk niet meer uitvoeren door schouder-/nek-/rugklachten.
Bron: Erasmus Universiteit en Stichting IZZ

In de toekomst stijgt het aantal ouderen van 3.2 miljoen in 2017 naar 4.8 miljoen in 2040.
Bron: CBS

Ziekteverzuim ziekenhuizen en verpleeg-, verzorgtehuis t.o.v. algemeen in Nederland
Bron: Actiz en CBS

In 2022 dreigt een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers in de zorg.
Bron: Ministerie van VWS

Doe de hulpmiddelen test

Wij weten precies hoeveel zorghulpmiddelen er in onze instelling aanwezig zijn en waar ze zich bevinden.

Alle zorghulpmiddelen werken naar behoren en zijn direct inzetbaar voor veilige patiëntenzorg.

Alle zorghulpmiddelen zijn gekeurd volgens de laatste normen en wetgeving.

Er is bij iedereen bekend wie gebeld/gemaild moet worden in geval van reparatie.

Wij weten precies wanneer we zorghulpmiddelen moeten vervangen en reserveren op tijd budget hiervoor.

Alle informatie rondom mijn zorghulpmiddelen en het beheer hiervan is digitaal en mobiel toegankelijk via een portal en App.

Gelukkig maar want 5 van de 6 bovenstaande punten zijn wettelijk verplicht of vastgelegd in specifieke richtlijnen.

Ik wil graag een afspraak maken

Wij kunnen u helpen met het beheer van uw zorghulpmiddelen. Met Doove Facility Support lost u alle bovenstaande problemen op.

Ik wil graag een afspraak maken

Doove Care Groep Reverse Thinking in 3 simpele stappen

01

Vertel ons welk
probleem u heeft

02

Wij organiseren een
werkwijze op maat

03

en helpen u deze werkwijze
te implementeren

Doove Facility Support bestaat uit onder andere uit

Inventarisatie van hulpmiddelen op locatie

Een speciaal team van Doove Care Groep inventariseert welke hulpmiddelen er zijn, waar ze staan en in welke staat ze zijn.

Correctief onderhoud

Reparaties worden doorgegeven via ons online beheer systeem K.I.S of via onze Scan&Go app. Alle reparaties worden indien mogelijk op locatie uitgevoerd.

Tijdelijke huur van hulpmiddelen en vervanging

Doove Care Groep heeft meer dan 10.000 hulpmiddelen beschikbaar die tijdelijk kunnen worden gehuurd bij pieken of reparaties.

Digitaal beheren

Al uw hulpmiddelen in één online portaal (K.I.S.). digitaal beheer door middel van: o.a. reparaties doorgeven, huren, depot. Deze acties zijn ook met de Scan&Go app op een smartphone/tablet uit te voeren.

Desinfecteren

Alle hulpmiddelen kunnen bij Doove Care Groep voor u worden gedesinfecteerd in onze wasstraat. Gevalideerde wasprogramma’s voor AD-matrassen en overige hulpmiddelen.

Financiering

Lease, huurkoop, koop, inruil zijn een greep uit de financiële mogelijkheden die Doove Care Groep aanbiedt voor de investering in hulpmiddelen.

Visualiseren

Van alle depothulpmiddelen maken wij per product unieke foto’s om het hulpmiddel zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Depot beheer

Al uw hulpmiddelen die tijdelijk niet in gebruik zijn, brengen wij voor u onder in depot. Online beheer via K.I.S. en Scan&Go app.

Scholing & training

Alle scholing en training rondom uw hulpmiddelen kunnen wij voor u verzorgen via Doove Academie.

Preventief onderhoud

Voor het behoud van de kwaliteit van uw hulpmiddelenbestand raden wij jaarlijks preventief onderhoud aan. Altijd uitgevoerd door gecertificeerde monteurs.

Advies bij vervanging

Ervaren productadviseurs helpen u de juiste beslissingen te nemen bij het investeren in hulpmiddelen. Proefplaatsingen zijn mogelijk.

Verhuizing intern en extern

Nieuwe locatie of interne verhuizing? Doove Care Groep begeleidt de overgang van A tot Z met logistiek advies en ervaren chauffeurs.

Keuren

Doove Care Groep keurt al uw hulpmiddelen met gecertificeerde keurmeesters volgens de laatste NEN- en ISO normen. Rapportages zijn beschikbaar in K.I.S.

Managementinformatie

Via K.I.S. kunnen wij, door de combinatie van inventarisatie, digitaal beheer en keuring & preventief onderhoud, uitgebreide management informatie op maat samenstellen.

Implementeren van gekozen werkwijze

Het team van Doove Care Groep neemt u stap voor stap mee bij het implementeren van de nieuwe werkwijze voor uw organisatie.