Home » Diensten » True Care

True Care

True Care

Om de kwaliteit van decubituszorg aan te tonen dienen zorgaanbieders op een gestructureerde wijze te meten of patiënten decubitus hebben. Doove ontwikkelde hiervoor het softwareprogramma True Care® waarmee snel en eenvoudig alle decubitusgegevens binnen een zorginstelling verzameld en verwerkt worden.

Het programma verwerkt de gegevens tot een rapport met leesbare tabellen waarmee u een duidelijk overzicht krijgt van alles rondom uw decubitusbeleid; van het aantal patiënten met decubitus, zowel op instelling- als op afdelingsniveau, tot een analyse over uitgaven en rendement en de effecten van de inspanningen van het verplegend personeel.

Op basis van deze kwaliteitsmeting kan het decubitusbeleid desgewenst (her)geformuleerd worden. Want met de juiste informatie over de sterke en zwakke plekken binnen de (logistieke) organisatie van de decubituszorg kunnen alle betrokkenen aangestuurd worden en gewezen worden op hun verantwoordelijkheid en kunnen er gerichter verbeteringen doorgevoerd worden.

Bij het ontwikkelen van het True Care® programma is in grote lijnen dezelfde opzet gehanteerd als het landelijk prevalentieonderzoek decubitus. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de meting te vergelijken met de landelijke meting.

Als je dingen goed wilt doen moet je goede dingen doen.
DooveCareGroep Customer Delight Programma