Home » Diensten » Digitaal Indicatie Model D.I.M.

Digitaal Indicatie Model D.I.M.

Digitaal Indicatie Model D.I.M.

Samen met een aantal toonaangevende partijen op het gebied van protocollering en preventie en behandeling van decubitus heeft Doove het digitaal indicatieprogramma D.I.M. ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op de CBO richtlijn Decubitus. Het programma helpt bij de inventarisatie van relevante factoren om zo tot een volledig behandel/ preventieadvies te komen en biedt ondersteuning bij de indicatie van het meest sobere maar adequate anti-decubitus systeem. Toepassing van deze manier van werken stelt instellingen in staat om op een uniforme wijze tot uitvoering van het decubiutsprotocol te komen. Geadviseerde systemen kunnen direct besteld worden.

Met gebruik van D.I.M.:
- Wordt op uniforme wijze geïndiceerd
- Worden niet symptomen maar oorzaken aangepakt
- Hoeft men geen verstand van verschillende anti-decubitussystemen te hebben, maar van de situatie van de cliënt/ patiënt

Als je dingen goed wilt doen moet je goede dingen doen.
DooveCareGroep Customer Delight Programma